Ik wil dit boek

Het boek lezen, het verhaal horen?

Rob van Hattem

Rob van Hattem verzorgt ook lezingen over de filosofie en psychologie van het vogels kijken. Lezingen voor geïnteresseerde niet-vogelaars, voor beginnende en ervaren vogelaars. Voor vogelwerkgroepen, vogelwachten en andere natuurverenigingen of -organisaties. Voor elke doelgroep is er een aanbod op maat.

Maar altijd met dezelfde boodschap: mensen op een literaire manier informeren over en enthousiast maken voor de prachtige hobby die vogels kijken is. Deelnemers aan een lezing kunnen overigens het boek ‘Wie is dat toch met die telescoop’ tegen een gereduceerde prijs aanschaffen.

Meer informatie?
Stuur een mail met uw vragen of wensen
naar rob.van.hattem@vh-ms.nl of bel 06-51176148.

Of ga direct naar de contactpagina!

© 2018 webdesign by RBEE vormgeving